Competentiegericht werken
cgw training

Vindezin is in staat om de gehele implementatie vorm te geven met betrekking tot competentiegericht werken.

Daarnaast kunnen we u natuurlijk ook opfristrainingen aanbieden.

Kenmerkend voor de trainingen CGW (competentie-gericht-werken) is de nadruk die Vindezin geeft aan de attitudevorming. Competentiegericht werken is vooral een attitudekwestie. Attitudeveranderingen bij werkers lijkt meestal een langdurige kwestie en in veel gevallen is het zelfs het grote breekpunt bij invoering van een nieuwe methodiek.

Vindezin denkt dat de uitgangspunten van het competentiegericht werken ook van toepassing is op de werkers: Ook zij zullen pas nieuw gedrag aanleren, als ze de overtuiging hebben, dat de nieuwe aanpak effectiever is als de "oude" attitude

Vindezin gaat niet de strijd aan, maar gebruikt de te leren technieken ook bij de implementatie. Veel werkers in de zorg hebben een natuurlijke afkeer van methodisch werken; veel werkers werken intuïtief. Intuïtie is echter vooral een verzameling van opgedane (positieve) ervaringen. Vindezin denkt deze intuïtie te kunnen beïnvloeden, door medewerkers vooral te laten ervaren, dat een eerste gedachte vaak leidend is voor alle verdere handelingen in relatie tot gedrag van cliënten.

Vindezin zal vooral de focus leggen op het leren kijken en interpreteren (en dan met name in termen van vaardigheden en vaardigheidstekort. Als we in staat zijn medewerkers te "scholen" in deze wijze van benaderen, dan vallen alle technieken op hun plaats. Het "oefenen" met deze eerste gedachte is van belang bij het ontdekken van de ZIN van deze methodiek.

Mocht u interesse hebben in onze verdere zinnige stappen, vult u het contactformulier in.