Teamcoaching
teamcoaching

LEERACTIVITEIT

Leren effectief samenwerken in de zorg.

Op basis van het teamdoelmatigheidsmodel worden missies, doelen, taken en rollen en werkafspraken met elkaar verbonden.

 

Op hoofdlijnen kent de cursus de volgende onderwerpen

  • nulmeting team
  • SWOT Analyse
  • Ontwikkelingsfasen van groep naar team
  • Effectief feedback geven

 

VOOR WIE

Voor nieuw startende teams of voor teams die een herstart willen maken

RESULTAAT

Na afloop van deze training hebben teams:

  • SMART geformuleerde doelen
  • Minimaal twee uitgeschreven missies
  • Een effectief follow up volgsysteem.
  • Zicht op de taken en rollen binnen het team
  • Een heldere structuur voor werkafspraken